11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

Questions about the story "smile"

0 Comment
 1. Why do you think that Gary's father brought him to school?
 2. What does the sentence mean "Gary was pretty used to such carrying on and paid them little mind"?
 3. Why did Gary imagine he was someone else?
 4. What do we learn about Sonya's father?
 5. Mark all the word in story that relate to the word smile

Translate the sentence:

 1. A new kid always caused a stir.
 2. He was no book worm, but he did want to learn.
 3. 28 inquisitive faces turned to look at Gary
 4. No one particularly interested him
 5. They are about as flexible as concrete.

Answers:

 1. Because there are no buses goes to school, or because he is late.
 2. It means his previous school social statement wasn't good at all.
 3. Because he felt very uncomtpable after the teacher embarrassed him.
 4. He is very religion men, and have a lot of affect on his daughter.

Answers on translating

 1. ילד חדש תמיד גורם שיבהו בו
 2. הוא לא היה תולעת ספרים, אבל הוא רצה ללמוד.
 3. 28 פרצופים צולבים פנו להביט על גארי
הגב