28 ספט 2013
ספטמבר 28, 2013

תגובת אלמתכת ומחמצן

0 Comment

ניתן להסיק ולומר שבתגובה מאוזנת מספר המולים המעורבים בחצי תגובת חיזור שווה למספר המולים המעורבים בחצי תגובת החמצון. בתהליך שתרגלנו בכיתה עברו שישה מול אלקטרונים ממחזר למחמצן.

הגב