28 ספט 2013
ספטמבר 28, 2013

תגובה בין ברזל וגופרית

0 Comment

תגובה בין Fe15 וs18

יחסי המולים בתגובה

8

1

8

מסה (9)

0.056*88=5

2 גרם

0.056*56=3

מסה מולרית (g/mol)

56*32=88

8*32=256

56 g/mol

מספר מולים

0.007*8/56

N=2/256=0.007

0.007*8/0.056

שלבי הפתרון

א.      ניסוח מאוזן.

ב.      לבנות טבלה עם השורות הבאות – מסה, מסה מולרית, מספר מולים.

ג.       חישוב מסה מולרית של כל אחד מהמגיבים והתוצרים.

ד.      תרגום המסות הנתונות בניסוי הספציפי למספר מולים.

ה.      קביעת מספר המולים של כל אחד מהמגיבים והתוצרים בניסוי הספציפי ע"פ יחס המולים בתגובה.

ו.        תרגום מספר המולים בניסוי הספציפי למסה (באמצעות מסה מולרית)

בשלב השני בייצור חומצה גופריתית מגיבים את הגז SO2 עם חמצן O2(g). ניסוח התגובה הזו הוא

יחסי המולים בתגובה

2

1

2

מסה m בגרם

20g

4ג'

16ג'

מסה מולרית

32+16*3=80

16*2=32

32+2*16=64

מספר מולים n

28/80=0.5

1/3

1/4

תרגיל 2 – חישובים בתגובות בעזרת הנפח המולרי

נתונה תגובה:

א.      כמה ליטרים של חמצן יגיבו עם 300 מ"ל גז SO2(g)? כל הגזים נמצאים במצבי טמפ' ולחץ שווים.

יחסי מולים בתגובה

1

0.5

1

נפח V

0.3L

הגב