28 ספט 2013
ספטמבר 28, 2013

סיכום שני הניסויים האחרונים

0 Comment

הצלחנו לדרג שלוש מתכות לפי כושר יחסי לחזר.

בין שלושתם, המתכת ברזל היא הכי פעילה, וכסף המחזר הכי גרוע.

נטייה טובה יותר למסור אלקטרונים ולכן ברזל הוא המתכת הפעילה מבין שלושתן.

דירוג המתכות מוכר בשם שורה אלקטרוכימית.

מתכות משמאל הן מחזרות טובות יותר מאלו בימין.

התבוננות בשורה מאפשרת לנו לנבא אלו תגובות עשויות להתרחש בין מתכת ליוני מתכת ואלו אינן מתרחשות.

ßLi K Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Pb Cu Ag Pt Auß בצד שמאל מחזרות טובות יותר

מחזר טוב מגיב עם מחזר גרוע, אבל מחזר גרוע לא יגיב עם מחזר טוב.

חמצון – התהליך שעובר היון של המחזר הגרוע.

חיזור – התהליך שעובר המחזר הטוב.

עשינו דיון על תגובה בין מתכת + תמיסת יוני מתכת.

כלל – תתרחש תגובה בין מתכת הנמצאת בצד שמאל של השורה האלקטרוכימית ובין יוני מתכת הנמצאת מימין לה.

לדוגמא: האם תתרחש תגובה כאשר יכניסו תמיסת כסף חנקתי לכלי עשוי נחושת?

התגובה תתרחש כי נחושת פעילה יותר, מחזרת טובה יותר ומוסרת אלקטרונים בקלות רבה מכסף.

לעומת זאת, אם הכלי יהיה עשוי כסף ויכניסו אליו תמיסת נחושת כלורית הוא לא יגיב. התהליך לא עובד הפוך.

האם תתרחש תגובה כאשר יכניסו תמיסת נתרן כלורי לכלי עשוי נחושת.

לא. כי נחושת מחזרת גרועה יותר מנתרן (נמצא מימין בשורה [/*לא לרשום במבחן*/]), אין לו נטייה טובה למסור אלקטרונים.

תרגיל שלישי.

דרג את המתכות הבאות לפי כושרן למסור אלקטרונים ע"פ הנתונים הבאים:

ניתן לאחסן תמיסה המכילה יוני I2+ אך לא בכלי עשוי אבץ.

ניתן לאחסן תמיסה המכילה יוני ברזל 2+ בכלי עשוי ניקך אך לא בכלי עשוי אבץ.

ניתן לומר שבתגובה מאוזנת מספר מולי האלקטרונים המעורבים בחצי תגובת חיזור שווה למספר מולי האלקטרונים המעורבים בחצי תגובת החצמון המתאימה.

הגב