11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

משאל עם

0 Comment

בחלק מהדמוקרטיות המודרניות נשאר שריד אחד לדמוקרטיה ישירה והוא משאל העם. משאל העם הוא סקר המוני שנועד להכריע בעניין\ים עקרוני או חוקתי. המשאל נערך באמצעות קלפיות המפוזרות בכל הארץ והאזרחים נדרשים להצביע ע"י השמת פתק אחד – בעד או נגד ההחלטה.

יש שני מרכיבים למשאל עם:

  1. שאלת הדילמה, למשל: האם את\ה בעד או נגד החזרת רמת הגולן לסורים?
  2. פתקים "בעד" ו"נגד"
הגב