28 ספט 2013
ספטמבר 28, 2013

חישוב מולים בתגובות של גז

0 Comment

בתגובות בהן יחסי הנפחים שווים ומשתתפים גזים, יחסי המולים שווים גם הם.

לדוגמא, נפח אדי תחמוצת זרחן בתנאי הניסוי הוא 27 מ"ל. מה נוסחת תחמוצת 162 מ"ל גז PH3 עם 216 מ"ל אדי מים ותחמוצת זרחן. מה נוסחת התחמוצת?

PH3(g)                    +            o2g)              à        H20(g)        +       PxOy(g)

נפח V (מ"ל)

27

162

216

108

הנפח הפשוט V מ"ל

1

6

8

4

לפי השערת אבוגדרו יחס הנפחים שווה ליחס המולים, לכן:

מולים n

1

6

8

4

יחס המקדמים שווה ליחס המולים, לכן:

1

6

8

4

10

30

20

30

1

2

2

3

C2H6O9

O2

CO2

H2O

הגב