זכויות מיעוטים – זכויות קבוצה

מהן זכויות קבוצה?

זכויות קבוצה הן זכויות שונות המוענקות על ידי המדינה לקבוצות מיעוט שונות, הקיימות במדינה, על מנת לאפשר להן לשמור על זהותן הייחודית, בשונה מהזהות של רוב האוכלוסייה במדינה.

קבוצות מיעוט שונות במדינה:

מיעוט תרבותי – צ'רקסים, דרוזים.

מיעוט תרבותי – עולי רוסיה וחבר העמים, אתיופים.

מיעוט דתי – נוצרים, מוסלמים, קראים, שומרונים.

ההבדל בין זכויות הקבוצה לזכויות האדם והאזרח

זכויות האדם והאזרח מוענקות לאדם מעצם היותו אדם \ אזרח

זכויות הקבוצה מוענקות לקבוצה כקבוצה ולא לפרט.

גישות ביחסה של מדינה לקבוצת מיעוט

  1. הגישה הליברלית הקיצונית – המדינה כופה על קבוצות המיעוט להשתלב בתרבות השולטת ומונעת מהן לשמור על ייחודן.
  2. הגישה הליברלית המתונה – כמו הגישה הראשונה – אך כאן המדינה אינה כופה על קב' המיעוט להשתלב בתרבות של הרוב. המדינה אינה מפריעה ואינה עוזרת
  3. הגישה המכירה בזכויות הקבוצה – המדינה מכירה בזכותה של הקבוצה לשמור על ייחודה. המדינה מעניקה תמיכה המאפשרת לשמר את התרבות המקורית של הקב'.

פדרליזם ואוטונומיה – המדינה מעניקה לקב' המיעוט זכות לשלטון עצמי:

  1. פדרליזם – כל המדינה מחולקת למחוזות ולכל מחוז יש אוטונומיה בכל התחומים למעט בתחום מדיניות חוץ
  2. אוטונומיה טריטוראלית – אוטונומיה הניתנת לקבוצה מבוימת המרוכזת בשטח מסויים בתוך גבולות המדינה
  3. אוטונומיה קהילתית – אוטונומיה הניתנת לקבוצה מסויימת המפוזרת ברחבי המדינה

 

הגב