20 ינו 2013
ינואר 20, 2013

זכויות האדם והאזרח

0 Comment

רעיון זכויות האדם והאזרח נועד להבטיח לכל בני האדם קיום בכבוד ולמנוע פגיעה מצד אנשים אחרים ומצד השלטון. הזכויות נגזרות מתפיסת האדם המודרנית, הטוענת שכל בני האדם שווים ללא הבדלי דת גזע ומין.

זכויות אלו מוגדרות כזכויות טבעיות של האדם המגיעות לו בעצם היותו אדם.

זכויות האדם

  1. הזכות לחיים ובטחון – לכל אדם יש את הזכות לחיות את חייו בשלום ובביטחון. זכות זו נובעת מההבנה שלקיחת חיי אדם או פגיעה בגופו בכוונה, הם המעשים הבלתי מוסריים ביותר בחברה האנושית. חובת המדינה לדאוג להגנת בני האדם החיים בה – הגנה על חייהם ועל ביטחונם האישי.
  2. הזכות לחירות – הזכות הכללית לחירות מקורה בהכרה שבני האדם הם יצורים עצמיים וחכמים, הרוצים לשלוט בחייהם. למרות הזכות לחירות החברה יוצרת הגבלות על חירותם של האנשים במקרים הבאים:
  • פגיעה בזכויותיו שלן האחר
  • פגיעה במסגרת החברתית – למשל, פגיעה בבטחון המדינה
  • פגיעה של האדם בעצמו

בתוך הזכות לחירות קיימות מספר חירויות הנובעות מהזכות הכללית:

  • חירות המחשבה והדעה – החופש של כל אדם לגבש את דעתו בכל נושא.
  • חירות המצפון – החופש של כל אדם להחזיק בדעות מסוימות בתחום המוסר, ולאמץ לעצמו ערכים מוסריים שונים.
הגב