12 ספט 2012
ספטמבר 12, 2012

המרידות במחנות ההשמדה

0 Comment

בשנים 1943-1944 התרחשו במחנות ההשמדה בפולין 3 מרידות – בטרבלינקה, בסוביבור ואושוויץ.

למרידות האלה היו מספר מאפיינים משותפים:

  1. נושאי המרד – נושאי המרד היו אסירים יהודים במחנות שהועסקו שם בעבודות וידעו שהם חיים על זמן שאול. בסופו של דבר גם הם יומתו, כמו כל היהודים. את המרידות הנהיגו קצינים וחיילים יהודים מצבאות בעלות הברית שנפלו בשבי הגרמני והובלו למחנות ההשמדה. הם תרמו במרידות את הנסיון הצבאי שהיה להם.
  2. מטרות – המטרות של המרידות היו בעיקרן שתיים.

א.       הראשונה והעיקרית מבניהן היא בריחה והצלה מתוך המחנה ומהגורל המחכה לאסירים במחנה.

ב.       פגיעה ושיבוש מתקני ההשמדה של המחנה וכך לפגוע במלאכת הרצח ההמוני.

  1. דרך הפעולה – דרך הפעולה הייתה דומה בשלושת המרידות וכללה השתלטות על מחסן הנשק של המחנה, הצטיידות בנשק, לחימה עם השומרים על הגדרות ופריצה ובריחה לשטח הפתוח מחוץ למחנה.
  2. המורדים במחנות – היו צריכים להתמודד עם כמה קשיים כדי לממש את המרד:

א.       השגת הנשק – היוותה בעיה עיקרית מפני שהמחה היה סגור, ולכן הדרך הייתה להתחיל עם המרד בהשתלטות על מחסן הנשק

ב.       שמירת סודיות – השמירה במחנה היתה מאוד הדוקה, היו מסדרי נוכחות פעמיים ביום ולכן היה קושי גדול בשמירת הסודיות. בחלק מהמקרים המרד פרץ לאחר שהמורדים חשדו שמידע על המרידה הגיע לידי הגרמנים. בעיית הסודיות גם הקשתה מאוד על ההתארגנות ועל הכנת האנשים לפעולת המרד.

  1. התוצאות – בשלושת המרידות היה מאמץ גדול לברוח מהמחנות. באושוויץ זה נכשל ובשני המחנות האחרים הייתה בריחה המונית, אולם הגרמנים השקיעו מאמצים גדולים לתפוס את הבורחים כדי שלא יגיע מידע לעולם הרחב על מה שנעשה במחנות.
הגב