השיקולים של הנהגת הישוב לצאת למאבק בשלטון הבריטי

באוקטובר 1945 החליטה הנהגת היישוב היהודי בארץ בראשות בן גוריון לצאת למאבק כולל בשלטון הבריטי ובמדיניותו.

ההחלטה הונחתה לפי מספר שיקולים:

  1. הסירוב של בריטניה לשנות את מדיניותה בארץ ישראל לבטל את הספר הלבן ולא לאפשר הקמת מדינה יהודית ועלייה יהודית. ההנהגה לא ראתה מוצא אחר אלא בפתיחת מאבק כולל.
  2. הנהגת הישוב העריכה שהישוב יתחזק מבחינה כלכלית וצבאית, והוא מסוגל לפתוח במאבק כדי למנוע פתרון אנטי ציוני בארץ ברוח הספר הלבן.
  3. ההנהגה העריכה שלאחר סיום המלחמה שאלת עתידה של ארץ ישראל תידון באום ובמערכת הבין לאומית מתוך הנחה ששלטון המנדט הוא זמני ולבריטניה יש קשיים בשליטה בארץ בגלל הסכסוך היהודי ערבי.
  4. נוכח האפשרות הזו הנהגת הישוב החליטה לפתוח במאבק כדי למשוך את תשומת הלב של דעת הקהל העולמית לטובת התביעה להקים מדינה יהודית בארץ ישראל.התפרש הע"י

תחומי המאבק

המאבק הכולל בו פתח היישוב היהודי התפרש בשלושה תחומים:

  1. מאבק צבאי נגד השלטון הבריטי שבוצע על ידי שלושת המחתרות, הפלמ"ח האצל והלח"י.
  2. המאבק על זכות העלייה לארץ ישראל באמצעות הבאת עולים לארץ בדרך לא חוקית.
  3. מאבק על ההתיישבות שבא לידי ביטוי ברכישת קרקעות והקמת הרבה יישובים חדשים.

המאבק הצבאי עליו החליטה הנהגת הישוב התנהל בשנים האלה בשני שלבים:

  • בשנים 1945-1946 פעלו שלושת המחתרות במשותף בפעילות כנגד השלטון הבריטי. הם פעלו במסגרת שנקראה "תנועת המרי העברי".
  • בשלב השני בשנים 46-47 פעלו כנגד הבריטים רק האצ"ל והלח"י לאחר שארגון ההגנה פרש מהמאבק הצבאי ע"פ ההחלטה של מוסדות הישוב. האצל והלח"י פעלו כנגד הבריטים עד החלטת האו"ם בנובמבר 1947.

לאחר השבת השחורה והחלטת הנהגת הישוב על הפסקת המאבק הצבאי חל בישוב ויכוח באילו דרכים יש להיאבק בשלטון הבריטי. הויכוח היה בין שתי גישות:

1. גישת "המאבק הצמוד" שתמכו בה מוסדות הישוב וארגון ההגנה. הגישה אמרה שצריך להפסיק את המאבק הצבאי ולהתמקד רק בדברים החיוניים להתפתחות הישוב.

2. תמכו בגישה זו אנשי אצל ולחי והגורמים הפוליטיים שתמכו בהם. הגישה טענה שיש להאבק בבריטים בעיקר בתחום המאבק הצבאי ע"י פגיעה רצופה במתקנים ובאנשים של השלטון הבריטי. הנימוקים:

א. דרך המאבק הצבאי היא הדרך היחידה שבה ניתן להגיב על נסיגת הבריטים מהתחייבויותיהם לציונות ומסירובם לאפשר הקמת מדינה יהודית.

ב. אחרי מה שעבר על היהודים בשואה, היו צריכים היהודים להגיב בכוח על הפגיעה בזכויותיהם ולא להיות פסיבים כמו שקרה לקורבנות השואה.

ג. בדרך המאבק הצבאי נקטו לוחמי חופש רבים לאורך ההיסטוריה הכללית וההיסטוריה היהודית מפני שהשגת החופש כרוכה בקורבנות ועל היהודים היום להמשיך במסורת של לוחמי החופש במשך הדורות.

הגב