28 ספט 2013
ספטמבר 28, 2013

הלוגנים

0 Comment

  • יסודות השייכים לקטגורית האל מתכות וממוקמים בטור 7.
  • יסודות עם מטען יון יציב -1.

לפלואור כושר החמצון הכי גבוה. הוא מחמצן מאוד חזק. מושך אלקטרונים מיתר היסודות. לכן, דרגת החמצון שלו בתרכובת תמיד -1. להלוגנים יש נטייה טובה למשוך אלקטרונים מיסודות אחרים ע"מ להשלים רמה אחרונה לשמונה אלקטרונים.

הלוגן+תמיסת יוני הלוגן

דוגמא:

Cl­2Br(aq)+2Br (aq)àBr+2Cl()aq)

כלל – תתרגש תגובה בין הלוגן הנמצא גבוה בטור לבין יוני הלוגן הנמצאים מתחתיו בטור.

הגב