1. מספר הלוחמים – בגטו ורשה מספר הלוחמים היה גדול בהרבה (750 לעומת 200)
  2. משך המרד ועוצמתו – המרד בוורשה נמשך (בשני שלביו) קרוב לחודש ימים, ואילו בביאליסטוק ההתנגדות והלחימה בגרמנים ארכה רק חמישה.
  3. אופי המרד – בגטו ורשה המרד נשא אופי של התקוממות עממית, כאשר כל תושבי הגטו תמכו במרד ושיתפו פעולה עם שני הארגונים הלוחמים, סרבו לפקודות הגרמנים לצאת מהבתים ולהגיע למקום הריכוז ומצאו מסתור בתוך בונקרים שהוכנו מראש. בביאליסטוק, לעומת זאת, היהודים לא שיתפו פעולה עם המחתרת וצייתו לפקודות היודנראט, שלא שתפו פעולה עם המרד מכיוון שהוטעו לחשוב שהם נשלחים למחנה עבודה, ולא מחנה השמדה..
הגב