1. המטרה העיקרית בלחימה בצבאות בעלות הברית היתה לסייע במאמץ המלחמה ולמלא חובה אזרחית במדינות שהיהודים חיו בהן. לעומת זאת, המטרות של הלחימה בגטאות ובמחנות ההשמדה היו שמירה על כבודם של היהודים, בריחה והצלה ושיבוש מנגנון ההשמדה.
  2. הלחימה במחנות ההשמדה נעשתה בתנאי כיבוש ובמקומות סגורים שהקשו מאוד על הוצאת הלחימה לפועל. עם זאת, הלחימה בגטאות היתה במסגרת של צבא סדיר הנלחם נגד האויב חזית מול חזית.
  3. היהודים שלחמו בצבאות בעלות הברית לחמו במסגרות צבאיות מסודרות ומאורגנות. לעומת זאת, הלחימה בגטאות ובמחנות ההשמדה נעשתה ביחידות קטנות וזמניות שפעלו רק לצורך הפעולה של המרידה
הגב