12 ספט 2012
ספטמבר 12, 2012

הגעת הנאצים לשלטון

0 Comment

הנאצים הצליחו להגיע לשלטון באמצעות הכלים הדמוקרטיים. עם הגעתם לשלטון הם התחילו במהפכה שחיסלה את הדמוקרטיה של הרפובליקה הוימרית והפכה של גרמניה למדינה המתנהלת ע"פ עקרונות ההשקפה הנאצית. התהליך המהיר הזה נעשה בשני מסלולים:

  1. חיסול המוסדות הדמוקרטיים, ביטול זכויות האזרחים והתבססות של היטלר והמפלגה הנאצית כשליטים יחידים של גרמניה.
  2. הכנסת האידיאולוגיה הנאצית כתורה מחייבת ויחידה לכל תחומי החיים בגרמניה.

התהליך הזה מכונה "נאציפיקציה" ופירושו הפיכת גרמניה למדינה נאצית.

ביום שלישי מבחן על האידיאולוגיה הנאצית.

הגב