1. הלחימה בגטאות – היוזמה ללחימה בגטאות נגד הגרמנים יצאה בקרב חברי תנועות הנוער בגטאות שהבינו שהגרמנים מתכוונים להשמיד את היהודים ואין תקווה להינצל ולכן יש להלחם כמה שיכולים וכך למות כאנשים חופשיים שבחרו את הדרך שבה יסיימו את חייהם. קריאה הבולטת בעניין זה היא הכרוז המפורסם של אבא קובלר בגטו וילנה.
    היו כמה גורמים שהשפיעו על תנועות הנוער להיות הראשונות שהבינו את המצב החדש והסיקו את המסקנות המתבקשות ממנו:

א.      בהיותם אנשים צעירים המשוחררים מהדאגות והמצועות של המשפחה ופנויים יותר לעסוק בענייני הכלל.

ב.      לתנועות היתה מנהיגות מובילה שידעה לקרוא נכון את התמונה של המציאות ולסחוף אחריה את חברי התנועות ברעיון ההתנגדות.

ג.       החינוך שקיבלו חברי תנועות הנוער לקחת אחריות לכלל בשעה של מבחן ולהתעלות מעל הצרכים והאינטרסים האישיים לטובת הכלל היהודי. הם האמינו שרעיון ההתנגדות הוא רעיון שמשרת את הציבור היהודי ומביא לו כבוד והעמידו את עצמם לרשות העניין עם כל הסיכונים.

  1. הלחימה הפרטיזנית ביערות
  2. המרידות במחנות ההשמדה
  3. לחימה של יהודים בצבאות בעלות הברית
הגב