28 ספט 2013
ספטמבר 28, 2013

דרגת חמצון

0 Comment

הגדרות:

  1. דרגת חמצון של חלקיק (אטום או יון) הוא מספר שמבטא את כמות האלקטרונים שנלקחו או נמשכו יותר ע"י חלקיק מחלקיק אחר.
  2. דרגת חמצון היא המטען היחסי שיש לאטום בחלקיק מסוים (יון מורכב, מולקולה, וכו').

כללים לקביעת דרגת חמצון

דוגמאות

  1. דרגת חמצון של יסוד שווה לאפס

S8,M9,O2,F2

  1. דרגת חמצון של יון שאינו מורכב שווה למטענו של היון

Na+,Ca+2,Al+3,O2-,H,

למימן דרגת החמצון היא בדרך כלל +1, ורק בתוך תרכובת יונית עם מתכות למימן דרגת חמצון -1.

  1. הסכום של דרגות חמצון ביון מורכב שווה למטען היון.

H3O+:3*1++2*1=1

HS:1++2=-1

  1. דרגת החמצון של פלואור במרבית תרכובותיו היא -1

HF OF2 CF4

  1. דרגת החמצון של חמצן במרבית תרכובותיו היא -2

H2O CO2 HNO3ClOH

  1. במולקולה ניטרלית סכום דרגות המחצון הוא 0.

  1. בתרכובת, האטום בעל האלקטרו שליליות הגבוהה ביותר בעל דרגת חמצון שלילית.

HCN, ICl

הגב