12 ספט 2012
ספטמבר 12, 2012

אירועי ואדי סאליב

0 Comment

קשי הקליטה שבאו לידי ביטוי באירועים אלו

  1. מצוקת השיכון של העולים החדשים עקב התנאים הקשים במעברות ובמגורים הארעיים האחרים באה לידי ביטוי באירועי ואדי סאליב שבהם העולים מחו נגד תנאי הדיור הקשים שהיו להם בשכונה ערבית שננטשה במלחמת העצמאות ובה הם סבלו מתנאי תברואה ירודים והעדר שירותים בסיסיים.
  2. בעיית המחסור בתעסוקה לעולים החדשים באה לכדי ביטוי במאורעות ואדי סאליב שרבים מתושבי שכונה זו חיו באבטלה, או התפרנסו מעבודות ציבוריות בשכר נמוך.
  3. בעיית הפערים הכלכליים והחברתיים בין העולים החדשים לבין האוכלוסייה הוותיקה באה לידי ביטוי באירועים בתחושות הקשות של תושבי ואדי סאליב נוכח ההשוואה בין מצבם לבין תושבי שכונת הדר בחיפה המבוססים והוותיקים. תושבי ואדי סאליב כיוונו את ההתפרעות האלימה ואת המהומות אל שכונת הדר שהייתה בקרבתם, ובכך בקשו להמחיש את תחושות הקיפוח הקשות שלהם.
הגב